info@suedfargesa.com | 809-682-4344

ASOMEX 2.5 mg 30 TAB (S-AMLODIPINA)
ASOMEX 2.5 mg 30 TAB (S-AMLODIPINA)
ASOMEX 2.5 mg 30 TAB (S-AMLODIPINA)
ASOMEX 2.5 mg 30 TAB (S-AMLODIPINA)
ASOMEX 5 mg 30 TAB (S-AMLODIPINA)
ASOMEX 5 mg 30 TAB (S-AMLODIPINA)
ASOMEX 5 mg 30 TAB (S-AMLODIPINA)
ASOMEX D 2.5 mg 30 TAB (S-AMLODIPINA/HIDROCLOROTIAZIDA BP)
ASOMEX D 2.5 mg 30 TAB (S-AMLODIPINA/HIDROCLOROTIAZIDA BP)
ASOMEX D 2.5 mg 30 TAB (S-AMLODIPINA/HIDROCLOROTIAZIDA BP)
ASOMEX D 2.5 mg 30 TAB (S-AMLODIPINA/HIDROCLOROTIAZIDA BP)
ASOMEX D 5 mg 30 TAB (S-AMLODIPINA/HIDROCLOROTIAZIDA BP)
ASOMEX D 5 mg 30 TAB (S-AMLODIPINA/HIDROCLOROTIAZIDA BP)
ASOMEX D 5 mg 30 TAB (S-AMLODIPINA/HIDROCLOROTIAZIDA BP)
ASOMEX D 5 mg 30 TAB (S-AMLODIPINA/HIDROCLOROTIAZIDA BP)
ASOMEX LT / 30 TAB (S-AMLODIPINA/LOSARTAN POTASICO)
ASOMEX LT / 30 TAB (S-AMLODIPINA/LOSARTAN POTASICO)
ASOMEX LT / 30 TAB (S-AMLODIPINA/LOSARTAN POTASICO)
ASOMEX LT / 30 TAB (S-AMLODIPINA/LOSARTAN POTASICO)
CLOPIDOGREL 75 mg 100 TAB (CLOPIDOGREL)
CLOPIDOGREL 75 mg 100 TAB (CLOPIDOGREL)
CLOPIDOGREL 75 mg 100 TAB (CLOPIDOGREL)
CLOPIDOGREL 75 mg 100 TAB (CLOPIDOGREL)
CLOPIDOGREL 75 mg 100 TAB (CLOPIDOGREL)
ENCIFER AMP 100 mg 5 UD (HIERRO ELEMENTAL)
ENCIFER AMP 100 mg 5 UD (HIERRO ELEMENTAL)
ENCIFER AMP 100 mg 5 UD (HIERRO ELEMENTAL)
ENCIFER AMP 100 mg 5 UD (HIERRO ELEMENTAL)
FOSEAL (SEVELAMER) 800 mg 10 CAP (SEVELAMER)
FOSEAL (SEVELAMER) 800 mg 10 CAP (SEVELAMER)
FOSEAL (SEVELAMER) 800 mg 10 CAP (SEVELAMER)
FOSEAL 800 mg / 60 CAP (SEVELAMER)
FOSEAL 800 mg / 60 CAP (SEVELAMER)
FOSEAL 800 mg / 60 CAP (SEVELAMER)
FOSEAL 800 mg / 60 CAP (SEVELAMER)
LOMOH 40 mg / 1 UD (ENOXAPARINA SODICA)
LOMOH 40 mg / 1 UD (ENOXAPARINA SODICA)
LOMOH 40 mg / 1 UD (ENOXAPARINA SODICA)
LOMOH 40 mg / 1 UD (ENOXAPARINA SODICA)
LOMOH 60 mg / 1 UD (ENONOXAPARINA SODICA)
LOMOH 60 mg / 1 UD (ENONOXAPARINA SODICA)
LOMOH 60 mg / 1 UD (ENONOXAPARINA SODICA)
LOMOH 60 mg / 1 UD (ENONOXAPARINA SODICA)
MOFILET (MICOFENOLATO) 500 mg / 50 TAB (MICOFENOLATO MOFETIL)
MOFILET (MICOFENOLATO) 500 mg / 50 TAB (MICOFENOLATO MOFETIL)
MOFILET (MICOFENOLATO) 500 mg / 50 TAB (MICOFENOLATO MOFETIL)
PANPURE 20 mg 50 TAB (PANTOPRAZOL SODICO)
PANPURE 20 mg 50 TAB (PANTOPRAZOL SODICO)
PANPURE 20 mg 50 TAB (PANTOPRAZOL SODICO)
PANPURE 20 mg 50 TAB (PANTOPRAZOL SODICO)
PANPURE IV INY 20 mg 1 UD (PANTOPRAZOL)
PANPURE IV INY 20 mg 1 UD (PANTOPRAZOL)
PANPURE IV INY 20 mg 1 UD (PANTOPRAZOL)
PAUSET 500 mg X 30 TAB (ACIDO TRANEXAMICO)
PAUSET 500 mg X 30 TAB (ACIDO TRANEXAMICO)
PAUSET 500 mg X 30 TAB (ACIDO TRANEXAMICO)
PAUSET 500 mg X 30 TAB (ACIDO TRANEXAMICO)
PAUSET INY 5 UD (ACIDO TRANEXAMICO)
PAUSET INY 5 UD (ACIDO TRANEXAMICO)
PAUSET INY 5 UD (ACIDO TRANEXAMICO)
PAUSET INY 5 UD (ACIDO TRANEXAMICO)
PAUSET INY 500mg-5mL / 1 AMP MM (ACIDO TRANEXAMICO/ACIDO MEFENAMICO)
PAUSET MF / 30 TAB (ACIDO TRANEXAMICO)
PAUSET MF / 30 TAB (ACIDO TRANEXAMICO)
PAUSET MF / 30 TAB (ACIDO TRANEXAMICO)
PAUSET MF / 30 TAB (ACIDO TRANEXAMICO)
TAVIN 300 mg / 30 TAB (TENOFOVIR) (TENOFOVIR/DISOPROXIL FUMARATO)
TAVIN 300 mg / 30 TAB (TENOFOVIR) (TENOFOVIR/DISOPROXIL FUMARATO)
TAVIN 300 mg / 30 TAB (TENOFOVIR) (TENOFOVIR/DISOPROXIL FUMARATO)
TAVIN 300 mg / 30 TAB (TENOFOVIR) (TENOFOVIR/DISOPROXIL FUMARATO)
TAVIN L / 30 TAB (LAMIVUDINA/TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO)
TAVIN L / 30 TAB (LAMIVUDINA/TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO)
TAVIN L / 30 TAB (LAMIVUDINA/TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO)
ZEMCIFER / 30 TAB (HIERRO ELEMENTAL)
ZEMCIFER / 30 TAB (HIERRO ELEMENTAL)
ZEMCIFER / 30 TAB (HIERRO ELEMENTAL)
ZEMCIFER / 30 TAB (HIERRO ELEMENTAL)
ZEMCIFER SUSP / 150 mL (HIERRO ELEMENTAL)
ZEMCIFER SUSP / 150 mL (HIERRO ELEMENTAL)
ZEMCIFER SUSP / 150 mL (HIERRO ELEMENTAL)